افشانه زعفران زرافشان که در سال 93 ازطرف معاونت علمی و فناوری به عنوان یکی از محصولات دانش بنیان شناخته شد با دریافت مجوز ها و پروانه های لازم نسبت به توسعه بازاریابی خود در داخل و خارج از کشور اقدام نمود.

افشانه زعفران زرافشان که در سال 93 ازطرف معاونت علمی و فناوری به عنوان یکی از محصولات دانش بنیان شناخته شد با دریافت مجوز ها و پروانه های لازم نسبت به توسعه بازاریابی خود در داخل و خارج از کشور اقدام نمود.

 

 

  • ثبت 3 اختراع برای افشانه زعفران زرافشان

از افتخارات مجموعه زرافشان به کارگیری متخصصان جهت اختراع افشانه زعفران می باشد این مجموعه با تولید افشانه زعفران به روش جدید موفق شد  ثبت اختراع ان را انجام دهد . جالب توجه این که مخترعین این اختراعات که مجموعا با هم همکاری داشته اند 10 نفر می باشند که این موضوع  نشان از کار تیمی منسجم و هماهنگ برای رسیدن به نتیجه را داشته است.

 

  •   پروانه استاندارد ملی ایران

به شماره     غ 636465895

 

  • پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت

به شماره   104/53162/1327365

 

  • دارای پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو

به شماره 15/12356

 

  • پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت

به شماره پ/12/84/11/7119

 

  • دارای گواهی نامه حلال از سازمان حلال کشوهای اسلامی

به شماره 129-57

 

  • اختراع برتراصلاح الگوی مصرف درمیان 600 اختراع

افشانه زعفران زرافشان در جشنواره نوآوری و شکوفایی که در آن 600  اختراع به رقابت پرداخته بودند  با توجه به نوآوری های متعدد  و  همچنین بهینه سازی مصرف زعفران ، به عنوان اختراع برتر اصلاح الگوی مصرف شناخته شد.

 

  • دارای  نشان استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی

گواهینامه ایزو 22000 به شماره  4120081 و گواهینامه ایزو 9001 به شماره 4120080 

 

  • گواهینامه از اداره کل غذاوداروآمریکا

به شماره 19430236432 (F.D.A

 

 

ثبت 3 اختراع برای افشانه زعفران زرافشان

از افتخارات مجموعه زرافشان به کارگیری متخصصان جهت اختراع افشانه زعفران می باشد این مجموعه با تولید افشانه زعفران به روش جدید موفق شد ثبت اختراع ان را انجام دهد . جالب توجه این که مخترعین این اختراعات که مجموعا با هم همکاری داشته اند 10 نفر می باشند که این موضوع نشان از کار تیمی منسجم و هماهنگ برای رسیدن به نتیجه را داشته است.

 

  پروانه استاندارد ملی ایران

به شماره     غ 636465895

 

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت

به شماره 104/53162/1327365

دارای پروانه ساخت از معاونت غذا و دارو

به شماره 15/12356

پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت

به شماره پ/12/84/11/7119

دارای گواهی نامه حلال از سازمان حلال کشوهای اسلامی

به شماره 129-57

اختراع برتراصلاح الگوی مصرف درمیان 600 اختراع

افشانه زعفران زرافشان در جشنواره نوآوری و شکوفایی که در آن 600 اختراع به رقابت پرداخته بودند با توجه به نوآوری های متعدد و همچنین بهینه سازی مصرف زعفران ، به عنوان اختراع برتر اصلاح الگوی مصرف شناخته شد.

 

دارای نشان استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی

گواهینامه ایزو 22000 به شماره 4120081 و گواهینامه ایزو 9001 به شماره 4120080


گواهینامهاز اداره کل غذاوداروآمریکا

به شماره 19430236432 (F.D.A