image00025.jpg

دریافت لوح رتبه اول در ارزیابی دوره ایسال 89 گروه واحدهای فناوری

 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره